Comunicat de presă

,,PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Comuna Saschiz anunță demararea proiectului ”Achiziția de microbuze nepoluante (electrice) pentru comuna Saschiz și comuna Vânători, județul Mureș”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, Investiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate

transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), runda 2, în baza contractului de finanțare nr. 21043/20.02.2023, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie achiziția a 2 a microbuze nepoluante, unul pentru comuna Saschiz și unul pentru comuna Vânători, în vederea îmbunătățirii condițiilor de mobilitate

locală, facilitând astfel accesul populației la serviciile publice și în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi.

Valoarea totală a proiectului este 2.929.006,50 lei cu TVA, din care 2.461.350 lei reprezintă valoarea eligibilă cu finanțare națională, iar 467.656,50 lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, în perioada 23.03.2023 – 23.03.2026. Cod proiect: C10-I1.1-706

  Comunicat de presa achizitie microbuze nepoluante (277,6 KiB, 115 hits)